Zaburzenia osobowości

Problemy psychiczne mogą się pojawić u każdego człowieka – podobnie jak ciało może cierpieć na przeróżne choroby, choć przecież każdy chciałby być zdrowy. Leczenie zaburzeń osobowości – czyli zaburzeń psychicznych, które zostały tak głęboko zakorzenione, że mogą utrudniać normalne codzienne funkcjonowanie – jest niestety procesem skomplikowanym i trudnym. Tym bardziej, że istnieje wiele rodzajów zaburzeń osobowości i wiele niespecyficznych objawów – jedynie specjalista jest w stanie postawić należytą diagnozę i podjąć odpowiednie kroki leczenia. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Zaburzenia osobowości – kilka słów wyjaśnienia

Czym właściwie są zaburzenia osobowości? Przyjmijmy roboczą definicję, że osobowość to względnie trwały sposób myślenia o świecie i reagowania na spotykające nas wydarzenia. Tworzy się na bazie naszego wrodzonego temperamentu, od najwcześniejszych lat naszego życia i z czasem się utrwala. Na owe wzorce składają się przekonania, schematy reagowania emocjonalnego i zachowania. Jeżeli wszystko idzie dobrze, to nasze wzorce nam służą – są wystarczająco elastyczne i adekwatne do sytuacji, z którymi musimy się mierzyć. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, to wzorce te są zbyt sztywne, uruchamiają się nie w tych sytuacjach, co trzeba i utrudniają nam codzienne funkcjonowanie.

O zaburzeniach osobowości mówimy wtedy, gdy te wzorce są bardzo usztywnione, mało elastyczne i nieadekwatne do sytuacji. Może być tak, że już nasz wrodzony temperament będzie nam nastręczał trudności, bo będziemy np. zbyt impulsywni lub zbyt lękowi. Do tego dojdzie proces wychowania, w którym będziemy przez rodziców źle traktowani, np. będziemy często i na różne sposoby karani, albo ignorowani. Na to z kolei nałożą się doświadczenia z rówieśnikami i innymi dorosłymi – w przedszkolu, szkole, na podwórku. I wreszcie doświadczenia z dorosłego życia: niepowodzenia w pracy, nieudane związki, inne porażki. Każde z tych negatywnych doświadczeń nakładające się na poprzednie będzie „potwierdzać” i wzmacniać nasze dysfunkcyjne wzorce. Nauczymy się myśleć o sobie źle i z czasem przestaniemy się spodziewać, że spotkają nas dobre rzeczy. Jaki to będzie miało wpływ na nasze codzienne życie?

Zaburzenia osobowości – sposoby leczenia

Leczenie zaburzeń osobowości to proces długotrwały i trudny. Nie da się szybko zmienić czegoś, co powstawało w nas i umacniało się latami. Tym bardziej jednak warto zgłosić się do psychoterapeuty, który dzięki odpowiednio dobranym strategiom i interwencjom będzie w stanie poradzić sobie z problemami pacjenta. Psychoterapia naprawdę może pomóc, przynosząc ulgę zarówno cierpiącej osobie, jak i jej otoczeniu. Najważniejsze jest właściwe zdiagnozowanie problemu, by terapia mogła być prowadzona w odpowiednim kierunku oraz zbudowanie opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej, która umożliwi nam podjęcie ryzyka i zmianę dysfunkcyjnych wzorców – na poziomie przekonań, emocji i zachowania.

Psychoterapia w centrum Krakowa

Najczęstszym sposobem leczenia zaburzeń osobowości jest psychoterapia – indywidualna lub przy szczególnych wskazaniach także grupowa. W sytuacji, gdy pojawiają się jakieś zaburzenia towarzyszące, np. depresja, możliwe jest poszerzenie leczenia o farmakoterapię. Jednak co warto podkreślić – leki nie są w stanie wyleczyć zaburzeń osobowości.

Psychoterapia indywidualna może pomóc poradzić sobie z wieloma zaburzeniami osobowości – w tym między innymi osobowością unikającą, zależną, paranoiczną, bierno-agresywną, narcystyczną, czy chwiejną emocjonalnie (inaczej zwaną zaburzeniem z pogranicza lub borderline). Każde z tych rodzajów ma inną charakterystykę i wymaga innych sposób oddziaływania. Są również zaburzenia mieszane, czyli mające cechy dwóch lub więcej określonych kategorii diagnostycznych. Czasem jest tak, że nie da się zdiagnozować zaburzenia osobowości (na szczęście ;), ale nasze wzorce są już mocno zniekształcone w jakimś kierunku. Pamiętając o tym, że będą się one z czasem umacniać i sztywnieć warto jak najszybciej podjąć terapię, bo z czasem będzie nam coraz trudniej.

Nasza psychoterapia prowadzona jest w centrum Krakowa lub w Nowym Targu. Czasem, gdy niemożliwe jest osobiste pojawienie się w gabinecie, można umówić się na sesję za pośrednictwem Internetu. To nowe ułatwienie, dzięki któremu można regularnie uczestniczyć w terapii, co w przypadku zaburzeń osobowości ma bardzo duże znaczenie. Spotkania pozwalają zrozumieć co jest przyczyną problemu i nauczyć się nowych wzorców reagowania, dzięki czemu można zacząć pracę nad zmianą wzorców zachowań. Zaczniemy lepiej radzić sobie w codziennym życiu!

Psycholog Anna Czerwińska

zaburzenia osobowości kraków