Psychoterapia poznawczo-behawioralna

To forma psychoterapii, która nie tylko pozwala naprawdę zrozumieć problem, z którym zgłaszamy się po pomoc, ale również dysponuje szeregiem metod i sposobów o udowodnionej naukowo skuteczności, które wspierają proces powracania do zdrowia i równowagi. Zakłada, że nasze reakcje na to, co nas w życiu spotyka są efektem wrodzonego temperamentu i wcześniejszych doświadczeń – tego, czego nauczyliśmy się o sobie i o świecie w toku wychowania i wcześniejszych kontaktów z bliskimi i rówieśnikami. Późniejsze doświadczenia mogą albo korygować, albo odwrotnie – wzmacniać dysfunkcyjne wzorce. Niekiedy nasze doświadczenia były na tyle trudne i bolesne, że w ich efekcie wykształciliśmy sztywne i mało przystosowawcze sposoby reagowania na trudności.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna sięga do tych wyuczonych schematów i stara się je uelastycznić lub przekształcić. Dzieje się to jednocześnie na trzech poziomach: poprzez analizę tego, co myślimy w konkretnej sytuacji, oraz ukrytych głębiej tzw. przekonań kluczowych i schematów; poprzez odkrywanie i wyrażanie emocji związanych z tymi schematami; oraz poprzez uczenie i utrwalanie nowych sposobów reagowania.

W tym podejściu psychoterapeutycznym liczy się bliski i głęboki kontakt z psychoterapeutą. Niezwykle ważne są emocje. Rolą psychoterapeuty jest nas zrozumieć i poznać oraz nauczyć nas nowych sposobów radzenia sobie. Od nas proces ten wymaga zaangażowania i współpracy – jest to psychoterapia oparta na współ-działaniu.

Efektem psychoterapii poznawczo-behawioralnej ma być wyeliminowanie lub zminimalizowanie objawów, z którymi zgłosiliśmy się do gabinetu, oraz trwała zmiana tych dysfunkcjonalnych przekonań, które powodują nasze problemy w życiu prywatnym i zawodowym, żebyśmy uwolnili się od naszych wewnętrznych ograniczeń i mogli szeroko rozłożyć skrzydła.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna krakw