Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia indywidualna - Kraków

Psychoterapia jest opartym na kontakcie z psychoterapeutą leczeniem zaburzeń i problemów natury psychicznej, m.in. zaburzeń lękowych (inaczej nazywanych nerwicowymi), zaburzeń nastroju (takich jak depresja) oraz zaburzeń osobowości. Psychoterapia jest stosowana także wspomagająco przy leczeniu zaburzeń psychotycznych i choroby afektywnej dwubiegunowej.

Psychoterapia indywidualna obejmuje pomoc w sytuacji, gdy potrzebujemy wsparcia, by poprawić jakość swojego funkcjonowania – w zakresie radzenia sobie ze stresem, z przykrymi emocjami czy radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi czy w innych trudnych dla nas sytuacjach.

Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje zazwyczaj około kilkunastu spotkań, a jej celem jest poradzenie sobie z jednym nurtującym nas problemem (np. napadami lęku lub paniki). Natomiast psychoterapia długoterminowa to głębszy proces trwający od około roku do trzech lat, którego celem jest wprowadzenie większych zmian w życiu, obejmujących więcej jego sfer. O tym, jak długi i jak głęboko sięgający to będzie proces, decydujemy wspólnie z psychoterapeutą.

psychoterapia indywidualna Kraków
indywidualna psychoterapia w Krakowie

Spotkajmy się na indywidualnej psychoterapii w Krakowie

Przebieg psychoterapii ustalany jest zawsze indywidualnie. Rozpoczyna się od pogłębionej diagnozy problemu, z którym zgłaszamy się do gabinetu – zrozumienia mechanizmów, które go wywołały i podtrzymują oraz zasobów, które w sobie mamy, i które będą wspomagać proces leczenia. Taka diagnoza obejmuje od jednego do kilku pierwszych spotkań, a w trakcie procesu psychoterapii jest cały czas wzbogacana i pogłębiana. Potem następuje właściwy etap leczenia polegający na stopniowej zmianie naszych problematycznych reakcji. Psychoterapia poznawczo-behawioralna dysponuje szeregiem metod i sposobów wspomagających ten proces. Angażuje nas w trakcie sesji i pomiędzy nimi. Końcowy etap procesu psychoterapii to utrwalanie nowych sposobów reagowania i radzenia sobie z trudnościami, tak żeby dawne problemy już nas nie nękały.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się w gabinecie w Krakowie, przeważnie raz w tygodniu, o stałej porze. Częstotliwość spotkań dla par jest ustalana bardziej indywidualnie i dostosowana do dynamiki relacji, najczęściej co 2 tygodnie.

Każda sesja psychoterapii – indywidualnej oraz par, trwa 50 minut i kosztuje 120 zł.