Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia indywidualna - Kraków

Psychoterapia jest opartym na kontakcie z psychoterapeutą leczeniem zaburzeń i problemów natury psychicznej, m.in. zaburzeń lękowych (inaczej nazywanych nerwicowymi), zaburzeń nastroju (takich jak depresja) oraz zaburzeń osobowości. Psychoterapia jest stosowana także wspomagająco przy leczeniu zaburzeń psychotycznych, zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy choroby afektywnej dwubiegunowej.

Psychoterapia indywidualna obejmuje pomoc w sytuacji, gdy potrzebujemy wsparcia, by poprawić jakość swojego funkcjonowania – w zakresie radzenia sobie ze stresem, z przykrymi emocjami, a także radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi czy w innych trudnych dla nas sytuacjach.

Psychoterapia obejmuje zazwyczaj od kilkunastu spotkań, do około roku lub czasem kilku lat. Jej czas trwania zależy od tego, z czym zgłaszamy się po pomoc do terapeuty, jak dużych zmian oczekujemy i jak bardzo obecny problem jest utrwalony. O tym, jak długi i jak głęboko sięgający to będzie proces, decydujemy wspólnie z psychoterapeutą.

psychoterapia indywidualna Kraków
indywidualna psychoterapia w Krakowie

Spotkajmy się na indywidualnej psychoterapii w Krakowie

Przebieg psychoterapii ustalany jest zawsze indywidualnie. Rozpoczyna się od pogłębionej diagnozy problemu, z którym zgłaszamy się do gabinetu – zrozumienia mechanizmów, które go wywołały i podtrzymują oraz zasobów, które w sobie mamy, i które będą wspomagać proces leczenia. Taka diagnoza obejmuje od jednego do kilku pierwszych spotkań, a w trakcie procesu psychoterapii jest cały czas wzbogacana i pogłębiana. Potem następuje właściwy etap leczenia, polegający na stopniowej zmianie naszych problematycznych przekonań i reakcji. Psychoterapeuta dysponuje szeregiem metod i sposobów wspomagających ten proces. Angażuje nas w trakcie sesji i pomiędzy nimi. Końcowy etap procesu psychoterapii to utrwalanie nowych sposobów reagowania i radzenia sobie z trudnościami, tak żeby dawne problemy już nie wracały.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się w gabinecie w centrum Krakowa lub online, przeważnie raz w tygodniu, w miarę możliwości o stałej porze.