Czym jest Gestalt?

Psychoterapia Gestalt

To forma terapii w nurcie humanistycznym. Człowiek ujmowany jest w niej holistycznie, wszystkie sfery jego funkcjonowania – umysł, emocje i ciało, traktowane są z równym szacunkiem. Zakłada, że jednostka sama wie, co jest dla niej najlepsze i że stwarzając dla niej dogodne warunki umożliwiamy pełny rozwój jej potencjału.

Podejście Gestalt główny nacisk kładzie na poszerzenie świadomości Klienta w różnych sferach tak, aby mógł on dokonywać dobrych dla siebie wyborów spośród szerokiego spectrum możliwości, mając na uwadze dobro innych i biorąc za siebie odpowiedzialność. W praktyce terapeuta skupia się głównie na kontakcie pomiędzy nim, a Klientem, wychodząc z założenia, że Klient wchodzi w tę relację tak samo, jak inne relacje w swoim życiu i w podobny sposób przejawią się w tej relacji jego problemy. Odnosi się także w dużym stopniu do niedokończonych spraw z przeszłości – różnych urazów i traum, które zostały zepchnięte do podświadomości, żeby nie powodować bólu i cierpienia psychicznego.

Powrót do nich i ich odreagowanie umożliwia odblokowanie energii, która służyła do ich tłumienia, odzyskanie żywotności i możliwości pełnego odczuwania wszystkich emocji.

Psychoterapia Gestalt kraków