Gabinet Psychoterapii - DOBRE MIEJSCE

POCZĄTKI Dobrego Miejsca

Spotkałyśmy się w innym miejscu, pracując równolegle w ten sam dzień, w sąsiednich gabinetach. Spędzanie przerw przy kuchennym stole i wymiana myśli sprawiły, że z czasem poznałyśmy to, co mamy wspólne: chęć budowania miejsca z dobrym Zespołem specjalistów, łączenie różnic i różnorodności, regularna wspólna praca całego Zespołu na rzecz coraz lepszej pracy z Klientami i tworzenie wnętrz dających wrażenie przytulności, naturalności i swobodnej domowej atmosfery, żeby każdy czuł się u nas mile widziany.

Postanowiłyśmy zaryzykować. Lokal znalazł się prędko, wymagał jedynie… remontu. Zakasałyśmy więc rękawy i zabrałyśmy się do pracy. Uznałyśmy, że chcemy w Dobre Miejsce włożyć swoją energię, pracowitość i samodzielność, nawet za cenę wszystkich perypetii wpisanych w remonty. To scaliło nas jako współpracowniczki i wspólniczki. Wierzymy, że każda relacja wymaga takiej pracy na rzecz wspólnego celu, dopełniania się i różnicowania, by móc potem świętować sukces. Energia włożona w to, żeby osiągnąć ten wspólny cel i pokonywać trudności przynosi dalsze efekty i napędza nas do kolejnych działań.

ZESPÓŁ Dobrego Miejsca

Bardzo cenimy sobie bycie w grupie, praca w zespole daje nam dużo siły. Wiemy, jak bardzo zawód psychoterapeuty jest odpowiedzialny i wymagający, dlatego staramy się tworzyć takie warunki zewnętrzne, które będą możliwie najbardziej wspierające dla osób z nami współpracujących (interwizje, wsparcie zespołu). Własny rozwój osobisty i zawodowy oznacza dla nas odpowiedzialność i dbałość o naszych klientów (własna psychoterapia, treningi, rozmowy w zespole) oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji na szkoleniach i seminariach czy poprzez czytanie specjalistycznej literatury. Nie mamy wątpliwości, że to sam terapeuta jest podstawowym narzędziem swojej pracy, a relacja terapeutyczna jednym z najważniejszych narzędzi zmiany.

Cieszymy się, że w Dobrym Miejscu łączymy współpracę wielu nurtów i modalności, że taka różnorodność wzmaga naszą ciekawość i poszerza perspektywę. To od początku było dla nas ważne.

WARTOŚCI Dobrego Miejsca

Wartości powstały od początku na bazie naszego wspólnego doświadczenia i budowania tego Miejsca. Teraz obie jesteśmy pewne, że wpisują się w filozofię Dobrego Miejsca, do którego zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.

To, co jest dla nas ważne i w co wierzymy to dialog oparty na wzajemnym szacunku i słuchaniu drugiej strony, relacja oparta na zaufaniu i współpracy. Wyznaczanie sobie celów i wspólna praca nad ich osiągnięciem. Zaangażowanie i optymizm potrzebne po drodze do jego osiągnięcia.

Jesteśmy przekonane, że wartości te są równie ważne w życiu osobistym i w pracy terapeutycznej, a podążanie za nimi daje nam poczucie harmonii i spójności w tym co wspólnie robimy. Wierzymy, że przynosi to efekty także osobom, które szukają u nas pomocy i wsparcia.

Marta i Ania

Dobre Miejsce