Psychoterapia indywidualna w Krakowie

Psychoterapia jest opartym na kontakcie Klienta z terapeutą leczeniem schorzeń i problemów natury psychicznej, m.in. zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe), zaburzeń nastroju (takich jak depresja) oraz zaburzeń osobowości.

Psychoterapia obejmuje także pomoc w sytuacji, gdy Klient nie ma żadnego zdefiniowanego zaburzenia, ale potrzebuje wsparcia, by poprawić jakość swojego funkcjonowania – w zakresie kompetencji emocjonalnych, czy relacji z innymi.

Psychoterapia krótkoterminowa obejmuje zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań, a jej celem jest poradzenie sobie z jednym nurtującym problemem. Natomiast psychoterapia długoterminowa to głębszy proces trwający od około roku do trzech lat, którego celem jest wprowadzenie głębszych zmian w życiu obejmujących więcej jego sfer.

Przebieg psychoterapi ustalany jest indywidualnie

Rodzaj, długość oraz cel psychoterapii ustalana jest wspólnie z Klientem podczas paru pierwszych spotkań. W większości przypadków psychoterapia trwa około 6-12 miesięcy. Sesje odbywają się w gabinecie w Krakowie, raz w tygodniu, o stałej porze i trwają 50 minut. Pierwsza sesja to rodzaj konsultacji i diagnozy. Każde spotkanie kosztuje 100 zł.